Τραυματολογία

Συνήθως στην ορθοπαιδική με τον όρο τραύμα εννοούμε την κάκωση των οστών.

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συνήθως στην ορθοπαιδική με τον όρο τραύμα εννοούμε την κάκωση των οστών και το επακόλουθο κάταγμα, όμως θα πρέπει φυσικά να συμπεριλάβουμε και τους τραυματισμούς των μυών, συνδέσμων και τενόντων δηλαδή των μαλακών μορίων.

Τα κατάγματα είναι η διακοπή της συνέχειας του οστού είτε αυτή είναι πλήρη είτε μερική (ράγισμα). Μπορούν να συμβούν λόγο άσκησης μιας υπερβολικής δύναμης σε ένα φυσιολογικό οστό ή μιας κανονικής δύναμης σε ένα παθολογικό οστό.

Μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερχρήσης (Stress Tracture) πιο συχνό στους αθλητές ή οστεοπόρωσης σε γηριατρικούς ασθενείς.

Συχνά αποτελεί επείγουσα κατάσταση τόσο η εκτίμηση του (κλινική εξέταση, ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική τομογραφία) όσο και η αντιμετώπιση του συντηρητική (ακινητοποίησης με γύψινους νάρθηκες ή επιδέσμους) ή χειρουργική (οστεοσύνθεση).

https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/trauma2.jpg
https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/trauma1.jpg
https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/trauma3.jpg