Παιδοορθοπαιδική

Η Παιδοορθοπαιδική ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η Παιδοορθοπαιδική ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Η έγκαιρη αναγνώριση και η ορθή αντιμετώπιση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος στα παιδιά μειώνει ή αναστρέφει την δυσμενή εξέλιξη που έχουν αυτές οι παθήσεις.

Το πεδίο της παιδοορθοπαιδικής είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει παθήσεις και κακώσεις των άνω άκρων, των κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης.

Η παιδοορθοπαιδική αποτελεί ουσιαστικά σε μεγάλο μέρος της προληπτικής ιατρικής και αυτό γιατί αρκετές μυοσκελετικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας δεν θα εκδηλώσουν κανένα σύμπτωμα (πχ. πόνος) στα παιδιά, αλλά προοδευτικά θα οδηγήσουν σε προβλήματα στην ενήλικη ζωή.

Κάποιες από τις πιο συχνές εξετάσεις που γίνονται στα παιδιά έστω και χωρίς πόνο είναι οι εξής:

-έλεγχο για πιθανή σκολίωση-έλεγχο της βάδισης

-έλεγχο των ισχίων από την βρεφική ηλικία

-έλεγχο των παιδιών που βαδίζουν στις μύτες των ποδιών ή κουτσαίνουν

-έλεγχο του άξονα των κάτω άκρων

https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/paid2.jpg
https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/paid3.jpg
https://nakopoulos-ortho.gr/wp-content/uploads/2023/07/paido1.jpg

Αρθροπλαστική

Η ολική αρθροπλαστική είναι μια πολύ διαδεδομένη χειρουργική διαδικασία στην ορθοπαιδική που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις κατεστραμμένες ή φθαρμένες επιφάνειες των αρθρώσεων.